­
Norwegian

Ulikhet og sosial mobilitet

Authors:

Markussen, Simen og Knut Røed

Year:

2016

Reference:

Bokkapittel
Kapittel 17 i Frønes og Kjølsrød: «Det norske samfunn», 7. utgave, Gyldendal Akademiske forlag.

Project:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 236992
Frisch prosjekt: 1178 - Egalitarianism under pressure? New perspectives on inequality and social cohesion