­
Norwegian

Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi

Authors:

Golombek, R., M. Greaker, S. Kverndokk

Year:

2015

Reference:

Andre skrifter
Elektronisk vedlegg 3 til NOU 2015:15 Sett pris på miljøet

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: