­
Norwegian

Virkemidler som kan fremme utvikling og bruk av miljøteknologi

Link to article:

[PDF]

Authors:

Golombek, Rolf, Mads Greaker og Snorre Kverndokk

Year:

2015

Reference:

CREE skrifter
Number in series: 13

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)