­
Norwegian

Integrering eller segmentering? Sysselsetting etter innvandringsgrunn

Authors:

Bratsberg, Bernt og Pål Schøne

Year:

2015

Reference:

Bokkapittel
Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 11, 202-219

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: