­
Norwegian

Arbeidsinnvandring, rekruttering og fleksibilitet

Authors:

Bratsberg, Bernt, Jon Erik Dølvik, Kristine Nergaard og Oddbjørn Raaum

Year:

2015

Reference:

Bokkapittel
Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 3, 56-82

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: