­
Norwegian

Prestasjonslønn i nye former

Authors:

Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum

Year:

2015

Reference:

Bokkapittel
Norsk arbeidsliv i turbulente tider, Dale-Olsen, Harald (red). Kap 6, 121-136

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: