­
Norwegian

Drivstoffeffektivisering - fører det til mindre bruk av olje?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Aune, Finn Roar, Ann Christin Bøeng, Snorre Kverndokk, Lars Lindholt og Knut Einar Rosendahl

Year:

2015

Reference:

Økonomiske analyser

nr 4, 69-73

Summary

I flere land i verden innfører myndighetene drivstoffeffektivisering i transportsektoren som en sentral del av sin energi- og klimapolitikk. I utgangspunktet fører effektivisering til mindre bruk av drivstoff. Ved analyser av en langsiktig global modell for oljemarkedet finner vi imidlertid at bruken av drivstoff ikke synker nevneverdig, fordi effektiviseringen gir billigere drivstoff og dermed økt bruk av bil, båt og fly. I tillegg blir de fremtidige oljeprisene lavere og dermed får vi også en relativt kraftig økning i forbruket av olje i regioner som ikke innfører effektiviseringstiltak.

Project:

Oppdragsgiver: EU
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3221 - Economic iNsTRuments to Achieve Climate Targets in Europe - ENTRACTE (CREE)