­
Norwegian

Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Markussen, Simen, Marte Strøm, Sara Cools

Year:

2015

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Nr 4, 325-343

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227103
Frisch prosjekt: 4134 - Disentangling absence patterns