­
Norwegian

Virkninger av Eus klimapolitikk for 2030

Link to article:

[PDF]

Authors:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Hilde Hallre Le Tissier, Stefan Jaehnert, Steve Völler, Ove Wolfgang

Year:

2015

Reference:

Samfunnsøkonomen

vol 129(3), 34-46

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)