­
Norwegian

Mot et grønnere Europa: Virkninger av EUs klimapolitikk for 2030

Link to article:

[PDF]

Authors:

Aune, Finn Roar, Rolf Golombek, Hilde Hallre Le Tissier, Stefan Jaehnert, Steve Völler, Ove Wolfgang

Year:

2015

Reference:

CREE skrifter
Number in series: 1

Summary

Sammendrag: Denne artikkelen benytter den numeriske likevektsmodellen LIBEMOD til å analysere effekter av EUs klimamål for 2030: Hvordan påvirker denne politikken investeringer i energisektoren, produksjon av energi, handel med energi og konsum av energi? Vil denne politikken gi en fornybarandel på minst 27 prosent, eller må EU innføre særskilte tiltak for å nå fornybarmålet på 27 prosent? Artikkelen bruker også modellene LIBEMOD og Samkjøringsmodellen - en partiell modell for kraftmarkeder - til å undersøke konsekvensene for kraftmarkedet av EUs klimapolitikk for 2030. Vi finner at andelen vind- og solkraft er lavere i Samkjøringsmodellen (fin tidsoppløsning) enn i LIBEMOD (grov tidsoppløsning).

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)

ISBN:

978-82-7988-192-6