­
Norwegian

Kan kjønnsforskjellen i sykefravær forklares av holdninger, normer og preferanser?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hauge, Karen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum og Marte Ulvestad

Year:

2015

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Summary

Sykefraværet er langt høyere blant kvinner enn menn. I forskningslitteraturen har en rekke hypoteser for denne kjønnsforskjellen blitt testet, men kunnskapen om årsakene bak sykefravær er fortsatt mangelfull. I denne studien har vi testet hvorvidt ulike holdninger, normer og preferanser kan forklare kjønnsforskjellen i sykefravær. Vi har målt holdninger, normer og preferanser ved hjelp av en spørreundersøkelse blant ansatte i to bydeler i Oslo, og koblet dette med detaljerte sykefraværsdata fra Oslo kommunes personaldatasystem. Studien viser at menn og kvinner til dels er ulike når det gjelder holdninger, normer og preferanser. Videre finner vi at enkelte holdninger, normer og preferanser korrelerer med sykefravær. I sum finner vi likevel ikke at forskjellene mellom kjønnene når det gjelder holdninger, normer og preferanser og samvariasjonen med sykefravær, bidrar til å forklare kjønnsforskjellen i sykefravær.

Keywords:

Sykefravær, kjønnsforskjeller, holdninger

Project:

Oppdragsgiver: Arbeidsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.: SAK 13/3117
Frisch prosjekt: 4330 - Norms and priorities of sickness absence

ISBN:

978-82-7988-202-2