­
Norwegian

Inkludering av pasienters vurderinger i en effektivitetsanalyse av norske allmenpraktikere - korrigering av feil i variable i DEA

Link to article:

[PDF]

Authors:

Kjæserud, Guri Galtung

Year:

2000

Reference:

HERO Skrifter
Number in series: 10

Summary

Oppgaven søker å belyse muligheter for og problemer med å inkludere pasienters vurderinger av primærhelsetjenesten som indikatorer på kvalitet i effektivitetsanalyser av allmenpraktikere. Effektivitetsverdiene er beregnet ved DEA metoden, med dataprogrammet Frisch DEA og supplerende analyser er foretatt ved hjelp av EXCEL og SPSS. Dataene som ligger til grunn for oppgaven er individata for leger og deres pasienter basert på spørreskjemaer. Statistiske tester benyttes for å undersøke hvorvidt det er ressurskrevende å øke pasientenes tilfredshet med ulike aspekter av tjenesten.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health

ISBN:

82-7756-043-5

Contact:

http://www.frisch.uio.no/

Financing:

Helseøkonomisk forskningsprogram (HERO) fra Norges forskningsråd