­
Norwegian

Insentivvirkninger av skatte- og pensjonsregler

Link to article:

[PDF]

Authors:

Haugen, Fredrik

Year:

2000

Reference:

Frisch Arbeidsnotat
Number in series: 4

Summary

Arbeidsnotatet søker å forklare arbeidstilbudet til gifte par der mannen er kommet i en alder som innebærer at han kvalifiserer for Avtalefestet Pensjon (AFP). Vi estimerer en multinomisk logit-modell for å forsøke å forklare mannens arbeidstilbud året etter at han kvalifiserer for AFP. Videre har vi utført politikk-simuleringer der vi ser på effektene av endringer i skatte- og pensjonsreglene på arbeidstilbudet. Arbeidsnotatet inneholder også en detaljert beskrivelse av pensjonsregelverket og skattereglene for årene 1991 til 1997.

Keywords:

avtalefestet pensjon, arbeidstilbud, multinomisk logit-modell, pensjonsregler, skatteregler

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1202 - Pension schemes, work activity and retirement behaviour

ISBN:

82-7988-014-3

Contact:

fredrik.haugen@frisch.uio.no

Financing:

Norges forskningsråd