­
Norwegian

Deregulering av det vest-europeiske gassmarkedet - korttidseffekter

Link to article:

[PDF]

Authors:

Golombek, Rolf, Sverre A.C. Kittelsen og Ove Wolfgang

Year:

2000

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 5

Summary

Rapporten drøfter virkninger på kort sikt av en omfattende liberalisering av gass- og kraftmarkedene i Vest-Europa. Analysene er basert på en empirisk likevektsmodell som gir en helhetlig og konsistent behandling av energimarkedene i Europa. Modellen tar vare på de strukturelle trekkene ved produksjon, transport og konsum av gass og elektrisitet i Europa, samt den nye konkurransesituasjonen som følger fra liberaliseringen. Modellen benyttes også til å studere virkninger av økt norsk salg av gass, samt hvordan endringer i beskatningen av energi påvirker prisen på gass.

Keywords:

Gass, kraft, liberalisering

Project:

Oppdragsgiver: Statoil
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3106 - Gassmarkedssimuleringer

ISBN:

82-7988-017-8

Contact:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Financing:

Statoil