­
Norwegian

Rettferdige klimaavtaler

Link to article:

[PDF]

Authors:

Kverndokk, Snorre, Eric Nævdal og Linda Nøstbakken

Year:

2014

Reference:

Samfunnsøkonomen

2, 56-57

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)