­
Norwegian

Når Rasmus, Viljar og Egil skal investere i energieffektiv teknologi

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hauge, Karen

Year:

2014

Reference:

Samfunnsøkonomen

vol 28(1), 27-37

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)