­
Norwegian

Sykefravær og permitteringer i bygg og anlegg etter finanskrisen

Link to article:

[PDF]

Authors:

Godøy, Anna

Year:

2014

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

vol 31(4), 296-310

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway