­
Norwegian

Essays on Unemployment, Social Insurance and Labor Market Outcomes

Authors:

Godøy, Anna

Year:

2014

Reference:

Andre skrifter
Doktoravhandling, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway