­
Norwegian

Skatter som virker

Link to article:

[PDF]

Authors:

Harstad, Bård

Year:

2013

Reference:

Andre skrifter
Aftenposten

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 209698
Frisch prosjekt: 3100 - Oslo Center for Research on Environmentally friendly Energy (CREE)