­
Norwegian

Mot en mer evidensbasert arbeids- og velferdspolitikk?

Authors:

Markussen, S., K. Røed

Year:

2013

Reference:

Andre skrifter
Kapittel i Hege Forbord (Red.): «Arbeidsdepartementet 100 år» (festskrift), 225-250.

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: