­
Norwegian

Kvinner og etreprenørskap. Svar til Liv Anne Støren

Authors:

Berglann, H., R. Golombek, K. Røed

Year:

2013

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

30(4), 390-91

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: