­
Norwegian

Sluttrapport fra strategisk instituttprogram om pensjonsforskning 2007-2012

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hernæs, Erik

Year:

2013

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Summary

Med finansiering fra det daværende Arbeidsdepartementet gjennomførte Frischsenteret fra 2007 til 2012 et Strategisk instituttprogram om pensjonsforskning. Denne publikasjonen gir hovedresultatene fra forskningen med referanser til de fullstendige publikasjonene.

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1307 - Strategic centre programme on pension research

ISBN:

978-82-7988-169-8