­
Norwegian

Skatt på ungdomsarbeid

Link to article:

[PDF]

Authors:

Ytteborg, Helene

Year:

2013

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Vol 30(1-2), 124-136

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 202513
Frisch prosjekt: 1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway