­
Norwegian

Migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår

Link to article:

[PDF]

Authors:

Bratsberg, Bernt og Oddbjørn Raaum

Year:

2013

Reference:

Samfunnsøkonomen

Nr 3, 18-29

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1392 - Labour Migration to Norway