­
Norwegian

Entreprenørskap i Norge - mest for menn?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Berglann, Helge, Rolf Golombek og Knut Røed

Year:

2013

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

nr 1-2, 3-21

Summary

I Norge er bare én av fire entreprenører kvinner. I denne artikkelen benytter vi administrative registerdata til å lete etter årsaker til dette kjønnsgapet. Vi finner at ulikhet i kvinners og menns bransjetilhørighet kan forklare opp mot 30 % av forskjellen, men at andre kjennetegn - slik som utdanningsvalg og lønnsnivå som sysselsatt - trekker i motsatt retning. Alt i alt er det derfor bare om lag 20 % av kjønnsgapet som forklares av observerte kjennetegn. Basert på den eksisterende forskningslitteraturen er det nærliggende å anta at de resterende kjønnsforskjellene i noen grad avspeiler systematiske forskjeller mellom kvinner og menn med hensyn til risikoaversjon og konkurransevilje.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 201336
Frisch prosjekt: 6513 - Entrepreneurship and Gender in Norway - Entrepreneurship, Gender, and Social capital