­
Norwegian

Til, fra og mellom inntektssikringsordninger - før og etter NAV

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fevang, Elisabeth, Simen Markussen og Knut Røed

Year:

2013

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Summary

Rapporten studerer hvorvidt NAV-reformen førte til endringer i NAV-brukeres bevegelser innen og mellom ulike inntektssikringsordninger.

Keywords:

NAV-reform, trygdeforløp, inntektssikringsordninger

Project:

Oppdragsgiver: NAV
Oppdragsgivers prosjektnr.: 179326
Frisch prosjekt: 1122 - Evaluation of the effect of the welfare system reform: labour correction

ISBN:

978-82-7988-147-6