­
Norwegian

På hvilket grunnlag skal avgifter settes?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røgeberg, Ole

Year:

2012

Reference:

Minervanett

Summary

Hva ville alkohol, tobakk og narkotika kostet hvis de ble ilagt særavgifter etter samme prinsipper? Tallene antyder at vi demoniserer feil rusmidler i samfunnet, og at ulike illegale stoffer er svært ulike.

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: