­
Norwegian

Nobelprisen, ekteskapelig lykke og dvergkasting

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røgeberg, Ole

Year:

2012

Reference:

Minervanett

Summary

Selv økonomer som ikke selv ser noe problematisk med nyresalg og dvergkasting, kan gjenreise tilliten til økonomifaget.

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: