­
Norwegian

Hasj, IQ og statistikk

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røgeberg, Ole

Year:

2013

Reference:

Minervanett

Summary

Populariserer arbeidet http://intl.pnas.org/content/early/2013/01/09/1215678110.abstract

Project:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd via UiO. HF. Institutt for filosofi….
Oppdragsgivers prosjektnr.: 213064
Frisch prosjekt: 4142 - Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder