­
Norwegian

Byggebransjen har ikke glemt hvordan man bygger - produktivitetsutviklingen er endogen

Authors:

Røgeberg, Ole

Year:

2012

Reference:

Samfunnsøkonomen

Nr. 5

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: