­
Norwegian

Arbeidsledighet, stabiliseringspolitikk og lønnsdannelse - Er kollektiv lønnsmoderasjon en farbar vei mot lav arbeidsledighet?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røed, Knut

Year:

2000

Reference:

Andre skrifter
Vedlegg 2 til NOU 2000:21 En strategi for sysselsetting og verdiskapning.

Project:

Oppdragsgiver: Sysselsettingsutvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1302 - Incomes policies and unemployment