­
Norwegian

Analyse av en dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode

Link to article:

[PDF]

Authors:

Falch, Nina Skrove, Ines Hardoy og Knut Røed

Year:

2012

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Vol. 29(3), 181-197

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1393 - Evaluation of an unemploymenet insurance reform in 2003/2004