­
Norwegian

Arbeidsledighetens varighet over konjunkturforløpet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røed, Knut

Year:

2000

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Vol. 17, 37-46

Summary

Hva er det som gjør at noen arbeidsledighetsperioder varer så mye lengre enn andre? Trolig en blanding av individuelle ferdigheter, økonomiske insentiver, forholdene på arbeidsmarkedet og rene tilfeldigheter. Men hvor stor effekt har de ulike faktorene på sannsynligheten for å forlate arbeidsledigheten? I denne analysen av arbeidsledighetsperioder i Norge 1989-1998 benyttes en modell som gjør det mulig å skille mellom effekten av ulike faktorer: Hvor mye betyr konjunkturforholdene, hvor mye betyr individuelle kjennetegn, for eksempel retten til dagpenger, og hvor mye er et resultat av ledighetens varighet i seg selv? Analysene viser at konjunkturforholdene betyr mye. Videre finner vi at sannsynligheten for å komme seg ut av ledighet er lavere jo lenger man har gått ledig. Det ser også ut til at høye dagpengeytelser bidrar til å forlenge arbeidsledighetens varighet.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1203 - Sorting, exposed groups and labour market programmes