­
Norwegian

Årets forskermøte

Authors:

Fjærtoft, Ragnhild og Karen Hauge

Year:

2008

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr 1, 42-45

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: