­
Norwegian

Betydningen av kommunal klimapolitikk. Virkemidler, potensial og barrierer

Authors:

Vevatne, Jonas, Hege Westskog og Karen Hauge

Year:

2005

Reference:

Andre skrifter
Rapport 2005:06. CICERO, Oslo

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: