Nina Drange

Post Doc

Education

 

Research Interests

 

Projects

Selected Publications

­

Scientific Journal

Author (s):Title:Year:Reference:Link:
Drange, Nina, Kjetil TelleSegregation in a Universal Child Care System: Descriptive Findings from Norway2020european sociological review vol 36(6), 886-901[PDF] [DOI]
Drange, Nina and Marte RønningChild care center quality and early child development2020Journal of Public Economics Vol 188[PDF] [DOI]
Show all publications

Frisch Report

Author (s):Title:Year:Reference:Link:
Drange, Nina og Øystein M. HernæsKvantitativ beskrivelse av institusjonspopulasjonen2020No. 3[PDF]
Show all publications

Other publications

Author (s):Title:Year:Reference:Link:
Drange, N., H. Gjefsen, M.K. Kindt, J. RogstadSuksess og besvær. Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole 2016-2019 Sluttrapport2020Fafo-rapport 2020:09[PDF]
Show all publications
Published Jan. 2, 2020 12:08 PM - Last modified Jan. 2, 2020 1:57 PM