Frisch seminar: Taran Fæhn

Hva koster klimakuren? Makroanalyse av 50% utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor i 2030

Zoom -> https://frisch-no.zoom.us/j/69747054258?pwd=V0w0YmJTTWR0cGd3eHpERDZiZTZodz09

Published Aug. 25, 2020 10:22 AM - Last modified Sep. 21, 2020 7:32 AM