Frisch seminar: Steinar Holden

Sysselsettingsutvalget forslag for å få flere i jobb

Zoom -> https://frisch-no.zoom.us/j/64318637020?pwd=ajlhRjZhbXBYamFGczM0cFZkeFZFUT09

Abstrakt:

Norge har en relativt høy sysselsettingsandel, men vi er ikke lenger helt i toppen internasjonalt. For å få forslag til tiltak for å øke sysselsettingen og redusere frafall fra arbeidslivet, oppnevnte Regjeringen Sysselsettingsutvalget i 2018. Arbeidet ble delt i to faser.

En gruppe av fageksperter la fram en rekke forslag i mars 2019. Deretter kom ledere fra de åtte hovedorganisasjonene i arbeidslivet med i utvalget, og rapporten fra fase to ble levert i februar i år. Denne rapporten er nå lagt ut på høring.

 

Et utvalg i to faser innebar at fagekspertene på fritt grunnlag kunne foreslå tiltak for å øke sysselsettingen, og så kunne partene i arbeidslivet bidra til å tilpasse forslagene til det norske arbeidsmarkedet. Partene har høy kompetanse og er viktige aktører, så deres vurderinger og støtte er viktig for gjennomførbarhet.

Utvalget er enige om de fleste forslagene, og mange bør kunne følges opp raskt. Det er også forslag som en eller flere parter ikke støtter. De er mer krevende å gjennomføre, men ikke mindre viktige.

https://www.regjeringen.no/no/dep/asd/om-arbeids--og-sosialdepartementet/nemnder-styrer-rad-og-utvalg/midlertidige-nemnder-rad-og-utvalg/sysselsettingsutvalget/id2587953/

 

 

Published Mar. 12, 2021 4:33 PM - Last modified Apr. 12, 2021 8:34 AM