Frisch seminar: Jan Sigurd Fuglestvedt

Hovedkonklusjoner i sjette hovedrapport fra FNs Klimapanel –

Arbeidsgruppe 1

Zoom -> https://frisch-no.zoom.us/j/64318637020?pwd=ajlhRjZhbXBYamFGczM0cFZkeFZFUT09

Abstract: Jan Fuglestvedt (Vice chair i Arbeidsgruppe 1 om det naturvitenskapelige grunnlaget i FNs Klimapanel) vil presentere hovedfunnene fra panelets siste rapport som ble publisert i august i år (AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis; https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/ ). I tillegg til de faglige konklusjonene vil han også fortelle litt om prosessen bak rapporten og pågående aktiviteter i klimapanelet.

Published Aug. 31, 2021 10:19 AM - Last modified Sep. 24, 2021 2:17 PM