print logo
­

The Performance of Panel Cointegration Methods: Results from a Large Scale Simulation Study

Om publikasjonen

Forfattere:

Wagner, M. and J. Hlouskova

År:

2010

Tidsskrift:

Econometric Reviews

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

ProsjektJørg:

3182 - Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective