print logo
­

A State Space Canonical Form for Unit Root Processes

Om publikasjonen

Forfattere:

Bauer, D. and M. Wagner

År:

2012

Tidsskrift:

Econometric Theory

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

3182 - Managing Risk in Climate Change - A Dynamic Perspective

Lenke:

[PDF]