print logo
­

Kommunale merkostnader som følge av Kaasautvalgets anbefalinger

Om publikasjonen

Forfattere:

Dønnum, H, S. Kverndokk og P. Wangsness

År:

2012

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse

Lenke:

[PDF]