print logo
­

Sykefravær rundt større livshendelser

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen og Ole Røgeberg

År:

2012

Tidsskrift:

Tidsskrift for Den norske legeforening

Serie:

Vitenskapelige tidsskrift

Prosjekt:

4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner
4133 - Sykefravær - Uførhet, normer og tiltak

Lenke:

[PDF]