print logo
­

NAV-reform: Færre i arbeid og lenger på trygd

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen og Ragnhild C. Schreiner

År:

2012

Tidsskrift:

Søkelys på arbeidslivet

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1122 - Effektevaluering av NAV-reformen: Arbeidsretting

Lenke:

[PDF]