print logo
­

Velferd og migrasjon - den norske modellens framtid

Om publikasjonen

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2011

Tidsskrift:

PLAN - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, bolig og byplan og regional utvikling

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway