print logo
­

Innspill til Samarbeidsutvalget for klimaforskning fra et sosialøkonomisk ståsted

Om publikasjonen

Forfattere:

Kverndokk, Snorre

År:

1999

Serie:

Andre skrifter

Prosjekt:

Lenke:

[PDF]