print logo
­

Mer av det samme - kommentar til statsbudsjettet

Om publikasjonen

Forfattere:

Markussen, Simen

År:

2011

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

1330 - Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid