print logo
­

A Faster Algorithm for Computing the Conditional Logit Likelihood

Om publikasjonen

Forfattere:

Gaure, Simen

År:

2012

Serie:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 2

Prosjekt:

1172 - Social Insurance and Labor Market Inclusion in Norway

ISBN:

978-82-7988-109-4

Finansiering:

Norges forskningsråd

Lenke:

[PDF]