print logo
­

Skaper velferdsstaten større sosiale ulikheter?

Sammendrag

Mange empiriske studier har de siste 15 årene vist at de sosiale helseulikhetene er minst like store i Norden som i andre europeiske land, ja kanskje større. Disse resultatene har kommet som en overraskelse på oss da den nordiske velferdsmodellen med gratis utdanning, sterkt subsidierte helsetjenester og jevnere inntekstfordeling skulle tilsi lavere sosiale helseforskjeller. I denne artikkelen argumenterer vi for at nettopp den jevnere inntektsfordelingen kan være årsaken til at de empiriske målene som brukes gir større ulikhet i de nordiske land. Målene har en stor svakhet, nemlig at en utjevning av inntekten blir rapportert som større helseulikhet.

Om publikasjonen

Forfattere:

Brekke, Kjell Arne og Snorre Kverndokk

År:

2011

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4101 - Økonomi og helse