print logo
­

Ja til sykenærvær!

Om publikasjonen

Forfattere:

Røed, Knut

År:

2010

Tidsskrift:

Samfunnsøkonomen

Serie:

Andre tidsskrift

Prosjekt:

4132 - Sykefravær i Norge - Årsaker, konsekvenser og politikkimplikasjoner